Fernand Auwera

85, Antwerpen?, 27 oktober, doodsoorzaak onbekend

Belgisch (scenario)schrijver, journalist en gemeenteambtenaar, eigenlijk Ferdinand Henri Leon van der Auwera. Lang in dienst bij de stad Antwerpen (1948-89), alwaar hij ook Vlaams correspondent van de Volkskrant was (1970-80). Schreef essays, verhalen, kinderboeken, een cultuurgids en een twintigtal romans, waarvan Uit het raam springen moet als nutteloos worden beschouwd (1983) door hemzelf en Stijn Coninx werd bewerkt tot de speelfilm Springen (Jean-Pierre De Decker, 1985). Ook schreef hij (mee aan) scenario’s als De Witte van Sichem (naar Ernest Claes; Robbe De Hert, 1980), Maria Danneels (of het leven dat we droomden) (naar Maurice Roelants; De Hert, 1982), Elias of het gevecht met de nachtegalen (naar Maurice Gilliams; Klaas Rusticus, 1991), Daens (uncredited, naar Louis-Paul Boon; Coninx, 1992), De ooggetuige (Emile Degelin, 1995), Gaston’s War (De Hert, 1997) en Lijmen/Het Been (naar Willem Elsschot; De Hert, 2000). Getuige in de documentaire over De Hert Belfilm (2014). Gulden Mira voor zijn werk als scenarist (2008) en in hetzelfde jaar prijs van verdienste van de Vereniging van Vlaamse Filmpers.