Tetsuya Watari

78, Tokyo, 10 augustus, longonststeking

Japans steracteur. Internationaal vooral bekend door de hoofdrol in de pas vele jaren later op buitenlandse festivals vertoonde yakuzafilm Tokyo nagaremono/Tokyo Drifter (Seijun Suzuki, 1966) en het vervolg Zoku Tokyo nagaremono – Umi wa makka na koi no iro/Tokyo Drifter 2: The Sea is Bright Red as the Color of Love (Kenjiro Morinaga, 1966). Debuteerde in Abare kishido (Akinori Matsuo, 1965). Ook in bij voorbeeld Kurena no nagareboshi/Blood of the Falling Star (Toshio Masuda, 1967), Burai yori daikanbu/Gangster Outlaw VIP (Masuda, 1968) en vijf vervolgfilms, zoals Daikanbu: Burai/Outlaw Gangster VIP 2 (Keiichi Ozawa, 1968), de remake van Akira Kurosawa’s Nora inu/Stray Dog (Azuma Morisaki, 1973), Nihon kyoka den/Flower of Darkness (Tai Kato, 1973), Jingi no hakaba/Graveyard of Honor (Kinji Fukasaku, 1975), Yakuza no hakaba: kuchinashi no hana/Yakuza Graveyard (Fukasaku, 1976), Waga kokoro no ginga tetsudo: Miyazawa Kenji monogatari/Night Train to the Stars (Kazuki Ohmori, 1996), Yukai (Takao Okawara, 1997), Nagasaki burabura bushi/It Is a Long Walk (Yukio Fukamachi, 2000) en Brother (Takeshi Kitano, 2000). Oudere broer van acteur Tsunehiko Watase.

Plaats een reactie